Pàgina per afegir informacíó sobre les entitats col·laboradores, links d'interés o d'altres.